Transistors – English Version

Hello, I’m Uygar and this is the first English article on my blog. I’m getting started to publish my articles in English so that you can easily find information in two languages. I aim to reach techy and curious people so please don’t hesitate to ask me and always feel free to contact me. I will improve my skills and help people in order to enlighten them in this way. Let’s start.

Transistors, can be used for switching element or upgrade element. There two types of it : NPN and PNP. Both have three legs. Here are the names :

 • emitter
 • base
 • collector
Transistors are similar to a tap structure. The base part which is the lead responsible for activating the transistor is like head of a tap. It reduces or increases electricity transmission. The collector part which is the positive lead is like mains water and the emitter part which is the negative lead is like a tap sprinkler.
First of all, NPN and PNPs are exactly the same in their function, they provide amplification and/or switching capability but now let’s see the difference between PNP and NPN transistors:
PNP transistors, two diodes are reversed with respect to the NPN type giving a Positive-Negative-Positive type of configuration. Also, all the polarities for a PNP transistor are reversed which means that it “sinks” current into its Base as opposed to the NPN transistor which “sources” current through its Base. The main difference between the two types of transistors is that holes are the more important carriers for PNP transistors, whereas electrons are the important carriers for NPN transistors.
NPN transistors receive positive voltage to the collector terminal and positive voltage to the base terminal for proper operation. An NPN transistor is powered on when a sufficient current is supplied to the base of the transistor. Therefore, the base of an NPN transistor must be connected to positive voltage for current to flow into the base.
Here are some examples of PNP and NPN transistors on circuits.
PNP:
NPN:
I hope this is helpful for you guys. If you like this article, please leave a comment and share this with other people. Thanks 🙂  
[sam id=”1″ codes=”true”]
[sam id=”1″ codes=”true”]
[sam id=”1″ codes=”true”]

PHP Dosya Okuma

Merhaba arkadaşlar. Ben Uygar. Bu yazımla PHP serimin sonuna geliyorum. Bu yazımda sizlere sunucu üzerindeki bir dosyayı nasıl okuyabileceğinizi anlatacağım.

[sam id=”1″ codes=”true”]

[sam id=”1″ codes=”true”]

Dosyaları okumak için file() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon tüm dosyayı bir dizenin  (array) içine okur. Dizideki her öğe, dosyadaki bir satıra karşılık gelir. NOT: Döngüler anlatımımda belirttiğim gibi foreach döngüsü, dizeleri okumaya yarar.

$oku = file('isimler.txt');
foreach($oku as $satir){
echo $satir.", ";
}

Bu örnek, dosyadaki tüm satırları virgül ile bölümleyerek ekrana basar. Ancak burada son satırda da bir virgül bastık. Aşağıdaki örnekte bunu nasıl önleyebileceğimizi göreceksiniz: NOT: count() fonksiyonu, verileri saymamızı sağlar.

$oku = file('isimler.txt');
$say = count($oku);
$i = 1;
foreach($oku as $satir){
  echo $satir;
  if($i < $say){
   echo ',';
  }
  $i++;
}

Ve PHP serimi bitirdim 🙂 Umarım işinize yarar. Yorumlarınızı bekliyorum 🙂 Daha sonraki yazılarımda görüşmek üzere…

[sam id=”1″ codes=”true”]

PHP Bir Dosyaya İçerik Ekleme

Merhaba arkadaşlar. PHP serimin son yazılarını yazıyorum. Bu yazımda da bir dosyaya  nasıl içerik ekleyebileceğimizi anlatacağım.

[sam_ad id=”1″ codes=”true”]

[sam id=”1″ codes=”true”]

Eğer bir dosyaya içerik eklemek isterseniz, dosyayı ekleme modunda açmanız gerekiyor.  Örneğin:

$dosyam = "test.txt";
$ac = fopen($dosyam,'a');
fwrite($ac, "Biraz Yazı");
fclose($ac);

Bir dosyayı A modunda açarsanız, yeni ekledikleriniz dosyanın sonuna kaydedilir. Bu sayede birçok işlem yapabilirsiniz.

Form ile içerik eklemek

Şimdi girilen verileri sunucudaki bir dosyaya kayıt eden bir form tasarlayalım.

<?php
if(isset($_POST['yazi'])){
  $isim = $_POST['yazi'];
  $ac = fopen('isimler.txt','a');
  fwrite($ac, $isim.'\n');
}
?>
<form method="post">
İsim: <input type="text" name="yazi"/>
<input type="submit" name="Kaydet"/>
</form>

Bu örnekte formdan girdiğiniz veriler, isimler.txt dosyasına yeni satır halinde kayıt ediliyor. isset() fonksiyonunu daha önce anlatmıştım. Hatırlatmak gerekirse bir değişkenin tanımlı olup olmadığına bakıyor 🙂

Şimdi bu konuyu da burada bitiriyorum ve son konumuz olan dosya okumaya geçiyorum. Sonraki konumda görüşmek üzere… 🙂

[sam id=”1″ codes=”true”]

PHP Dosyaya Yazmak

Merhaba arkadaşlar. Ben Uygar. Bu yazımda sizlere PHP’de dosyaları nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Yani sunucu üzerinde bulunan bir metin belgesine (a.txt) nasıl yeni veriler yazacağımızı göstereceğim. Eski konuları okumanızı tavsiye ederim 🙂

[sam id=”1″ codes=”true”]

[sam id=”1″ codes=”true”]

Bir Dosya Açmak

fopen() fonksiyonu, yeni bir dosya oluşturmamızı veya bir dosyayı açmamızı sağlayan fonksiyondur. fopen() fonksiyonu ile sunucuda olmayan bir dosyayı açmaya çalışırsanız, dosya otomatik olarak oluşturulur.

Dosya İzinleri

Dosyaları açmak için çeşitli izin metotları vardır. Şimdi bunların bir listesini yapalım:

 

İzin Kodu Açıklama
 r  Dosyayı yalnızca okumak için açar.
 w  Dosyayı yalnızca yazmak için açar. Açtığı dosya sunucuda mevcutsa içerisindeki her şeyi siler. Dosya yoksa boş bir dosya açar.
 a  Dosyayı yalnızca yazmak için açar.
 x  Yalnızca yazmak için bir dosya oluşturur.
 r+  Dosyayı yazmak/okumak için açar.
 w+  Dosyayı yazmak/okumak için açar. Dosya sunucuda varsa içindeki her şeyi siler. Yoksa boş bir dosya oluşturur.
 a+  Yazmak/okumak için bir dosya açar. Dosya sunucuda yoksa boş bir dosaya oluşturur.
 x+  Yazmak/okumak için yeni bir dosya oluşturur.

Aşağıdaki kod; “dosyaAdi.txt” adında bir dosyayı yazmak için açacak, dosya sunucuda yoksa yenisini oluşturacak. (PHP kodumuzun olduğu konuma)

$dosyam = fopen(“dosyaAdi.txt”,”w”);

Dosyaya Yazmak

Bir dosyaya bir şeyler kayıt ederken fwrite() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun ilk parametresi, yazılacak dosyayı belirtir. Fonksiyonun ikinci parametresi ise içine yazacaklarımızı belirtir. İlk örneğimizi yapalım:

Aşağıdaki örnekte, “isimler.txt” adındaki yeni bir dosyaya bir çift isim kaydedeceğiz. Not: \n enter tuşunun görevini görmektedir. Yani bir satır atlar.

<?php
$dosyam = fopen("isimler.txt","w");

$isim = "Uygar \n";
fwrite($dosyam,$isim);
$isim = "İlke \n";
fwrite($dosyam,$isim);

fclose($dosyam); //Dosyayı kapattık

/*
Dosyanın içeriği:
Uygar
İlke
*/
 ?>

fclose()

Dosyaları kullandıktan sonra kapatmaya yarar. İşlem başarılı olduğunda TRUE (1), başarısız olduğunda FALSE (0) değerini döndürür. Dosyaları kullandıktan sonra kapatmanız tavsiye edilir.

Bu makalem de buraya kadar. Bir sonraki konumda görüşmek üzere… Umarım işinize yarayacaktır 🙂

[sam id=”1″ codes=”true”]

PHP $_COOKIE

Merhaba arkadaşlar. Ben Uygar. Bu yazımda sizlere PHP’de çerez (cookie) kullanımını anlatacağım. Önceki konuları okumanızı tavsiye ederim 🙂

[sam id=”1″ codes=”true”]

[sam id=”1″ codes=”true”]

Çerez Nedir?

Çerezler, genellikle bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır. Çerezler, sunucu tarafından kullanıcının bilgisayarında saklanan küçük metin belgeleridir. PHP ile çerez oluşturabilirsiniz.

PHP İle Çerez Oluşturmak

Çerez oluşturmak için setcookie() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun parametreleri vardır bunlar:

setcookie(ad, değer, sona erme zamanı, yol, alan adı, güvenlik, yalnızca http)

dir. Şimdi bunların ne olduğunu açıklayalım.

ad: Çerezinizin adıdır.

değer: Çerezinizin değeridir.

sona erme zamanı: Çerezinizin saniye cinsinden yok olma zamanını ifade eder. 30 gün boyunca yok olmayan bir çerez yapmak isterseniz burayı time()+86400*30 şeklinde doldurun. NOT: time() fonksiyonu, geçerli sunucu zamanını çeker.

yol: Çerezin sunucu yoludur. Eğer “/” koyarsanız çerez, tüm alan adında kullanılabilir olur.

alan adı: Çerezin alan adını belirtir. Çerezi tüm alt alan adlarında kullanabilmek için doldurulmalıdır. Mesela www.TurkiyeElektronik.com üzerinde bir çerez oluşturdunuz ve bunu blog.TurkiyeElektronik.com’da kullanmak istiyorsunuz. Bu alana TurkiyeElektronik.com yazmalısınız 🙂

güvenlik: HTTPS bağlantılarında kullanılır. Eğer SSL sertifikanız varsa buraya TRUE yazabilirsiniz. Boş bıraktığınızda FALSE olarak ayarlanır.

yalnızca http: TRUE yazarsanız çerezinize HTTP protokolünden erişilebilir. Ancak bu, script dilleri için değildir ve bunu aktifleştirmemiz XSS saldırılarına neden olabilir. Boş bıraktığınızda FALSE değerini alır.

Çerez Nasıl Oluşturulur?

Çerez oluşturmayı  bir örnekle anlatacağım. Örneğimizde “kullanici” adında, “Uygar” değerinde bir çerez oluşturacağız. Çerezimizin 30 gün sonra kaybolmasını sağlayacağız. (Daha önce de belirttiğimiz 86,400 * 30 formülünü kullanacağız. Çünkü 86,400 saniye, bir gün etmektedir. ) ‘/’ bu da çerezin site boyunca kullanılabilir olduğunu belirtecek. Devam etmeden önce önemli bir fonksiyonun kullanımından bahsedeceğim.

PHP isset()

Isset fonksiyonu, bir değişkenin tanımlı olup olmadığını anlamamızı sağlar. Değişken tanımlı ise 1 (TRUE); tanımlı değilse 0 (FALSE) döndürür. Örneğin:

<?php
if(isset($site)){
echo $site;
}else{
echo "Site bulunamadı.";
}
?>

Bu kodu çalıştırırsak

Site bulunamadı.

çıktısını alırız. Çünkü $site değişkeni tanımlı değildir. Fakat $site değişkenini tanımlarsak

<?php
$site = "TurkiyeElektronik";
if(isset($site)){
echo $site;
}else{
echo "Site bulunamadı.";
}
?>

aşağıdaki çıktıyı alırız:

TurkiyeElektronik

Şimdi çerezimizi oluşturmaya devam edelim.

<?php
$deger = "Uygar";
$sonaErme = time() + (86400 * 30);
setcookie("kullanici",$deger,$sonaErme,'/');

$cerez = $_COOKIE['kullanici'];
if(isset($cerez)){
echo "Değer: ".$cerez;
//Çıktı "Uygar" olur.
}
?>

Bu yazım da buraya kadar. Umarım faydalı olur… Bir sonraki yazımda görüşmek üzere 🙂

 

[sam id=”1″ codes=”true”]

PHP $_SESSION

Merhaba arkadaşlar. Ben Uygar. Bu yazımda sizlere oturum depolama gibi işlemlerin nasıl yapılacağını anlatacağım.

[sam id=”1″ codes=”true”]

[sam id=”1″ codes=”true”]

$_SESSION Nedir

Oturumlar, (session), sayfalar arasında kullanmak üzere bilgileri değişkenler üzerinde saklayabilmemizi sağlar. Bu bilgiler kullanıcının bilgisayarında değil sunucuda saklanır. Fakat çerezler (cookie) kullanıcının bilgisayarı üzerinde saklanır. Oturum değerleri, genellikle kullanıcı tarayıcısını kapattığında kaybolur.

PHP’de Bir Oturum Başlatalım

Oturumları başlatmak için session_start() fonksiyonunu kullanırız. Oturum değişkeni tanımlamak için PHP’nin küresel değişkeni olan $_SESSION kullanılır. Önemli NOT: session_start() fonksiyonu, belgenizde her şeyin başında gelmelidir. (HTML tagları vb. dahil)

<?php
//Bir oturum başlatalım
session_start();

$_SESSION['ad'] = "Uygar Koç";
$_SESSION['site'] = "www.TurkiyeElektronik.com";
?>

Yukarıda gördüğümüz iki değişken, artık tüm sunucu üzerinden erişilebilir! Yani bu dosyayı index.php olarak kayıt edersek, a.php dosyasından veya site/b.php dosyasından da bu değerleri okuyabiliriz.

Oturum Değerlerini Okumak

Üstteki kodumuzu index.php olarak kayıt edelim. Şimdi yeni bir PHP dosyası oluşturalım. (Bu dosyaların adlarının ne olduğu önemli değil) Ben dosyama a.php adını vereyim. Şimdi a.php dosyamıza aşağıdaki kodları yazalım:

<?php
//Sayfanın en başına oturumları aktif eden fonksiyonu koyuyoruz.
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
echo "Adınız: ".$_SESSION['ad']."<br>";
echo "Siteniz: ".$_SESSION['site'];
?>
</body>
</html>

Önce index.php dosyamızı sonra da a.php dosyamızı çalıştıralım. index.php’nin çıktısının boş olması gerekir. a.php’de ise aşağıdaki çıktıyı almalıyız:

Adınız: Uygar Koç
Siteniz: www.TurkiyeElektronik.com

Gördüğümüz gibi oturumları kullanmak normal değişkenleri kullanmak gibi 🙂 Oturumlar, genellikle bir siteye giriş yapıldıktan sonra kullanıcı bilgilerini depolamada kullanılırlar. Bu yazım da buraya kadar. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…

[sam id=”1″ codes=”true”]

PHP Formlar

Merhaba arkadaşlar. Ben Uygar. Bu yazımda sizlere PHP ile form işlemleri yapmayı göstereceğim.

[sam id=”1″ codes=”true”]

[sam id=”1″ codes=”true”]

$_GET ve $_POST

$_GET ve $_POST’un amacı, formlardan girilen verilerin toplanmasını sağlar. Örnek bir form HTML kodu verelim:

<form action="ilk.php" methot="post">
<p>Ad: <input type="text" name="ad" /></p>
<p>Yaş: <input type="text" name="yas" /></p>
<p><input type="submit" value="Kaydet"/></p>
</form>

Bu  HTML kodlarının çıktısı aşağıdaki gibi olmalı:

php_form_ornegi

İlk dersimizde de söylediğimiz gibi PHP’ye başlamadan önce HTML bilmelisiniz 🙂 Yukarıdaki html kodlarının ne olduklarını anlatan bir yazıyı daha sonra yazacağız. Fakat bu yazımda da önemli birkaç ayrıntıdan bahsedeceğim.

<form> elementi, formlarla işlem yaparken kullandığımız elementtir.

action, kayıt yapıldıktan sonra verinin gideceği dosyayı belirtir.

methot, Get ve Post olarak iki değer alır. Bu, en çok dikkat edilmesi gereken kısımlardan biridir. Aralarındaki farkları aşağıda anlatacağım.

<input> Kullanıcı girişi alınırken kullanılan elementtir.

type, giriş türünü belirtir. Password gibi başka değerler de alabilir.

name, elementin adını belirtir. Veriyi PHP de okurken bunu kullanacağız.

Post ve Get’in Farkları

Post ve get’in yanlış kullanılması, birçok güvenlik açığına sebep olmaktadır. Post metodu veriyi arkaplanda sunucuya gönderirken; get metodu, veriyi URL üzerinden gönderir. Yani en basitinden get üzerinden giden veriler, tarayıcı geçmişinde görünebilir. Örneğin get metoduyla bir giriş formu hazırladınız. kaydet butonuna basıldığında sunucuya http://localhost/ilk.php?ad=Uygar&sifre=uygar123 şeklinde bir istek gider. Post metodunda ise http://localhost/ilk.php dışında hiçbir şey görünmez.

İlk form denememizi yapalım

Az önce verdiğimiz HTML kodlarını sunucunuzun root klasörüne index.php olarak kayıt edin. Daha sonra ilk.php adında bir dosya oluşturun ve aşağıdaki kodları yazın:

<html>
<body>
Hoş geldin <?php echo $_POST["ad"]; ?> <br />
Yaşınız: <?php echo $_POST["yas"]; ?>
</body>
</html>

Örneğimizde de gördüğünüz gibi form üzerinde belirttiğimiz name kısımlarını $_POST[“name“] şeklinde yazıyoruz. İşte bu kadar basit 🙂

Get metodunu kullanmış olsaydık $_POST yerine $_GET kullanacaktık. Ama bir formdan veri çekerken her zaman POST kullanmanızı öneririm. Bu yazım da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…

[sam id=”1″ codes=”true”]

PHP $_SERVER

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Uygar. Bu yazımda sizlere PHP’deki $_SERVER öntanımlı değişkenini anlatacağım. Her zamanki gibi önceki konuları okumanızı tavsiye ederim.

[sam id=”1″ codes=”true”]

[sam id=”1″ codes=”true”]

Öntanımlı Değişken Nedir?

Öntanımlı değişken, bizden önce PHP tarafından tanımlanmış değişkenlerdir. Değişken tanımlarken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de öntanımlı değişkenlerle aynı adlarda değişkenler tanımlamamalıyız. Toplamda on tane öntanımlı değişken bulunmaktadır. Bunlar:

$_SERVER

$_SERVER, üstbilgiler (headers),  bölümler ve script konumları gibi bilgileri kapsayan bir dizedir. Bu dizenin tüm elemanları, sunucu tarafından oluşturulur.

Script Name:

Şu anki scriptin bölümünü döndürür.

<?php
echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
// Çıktı: /dosyaadi.php (çıktının aynı olabilmesi 
// için sunucunuzun root dizinine dosyaadi.php 
// adında bir dosya açıp bu kodu yazınız.)
?>

Host Name:

Geçerli isteğin host üstbilgisini döndürür.

 <?php
echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
//Localhost üzerinde denediğimizde çıktı "localhost" olur.
?>

Diğer:

Kod Anlamı
$_SERVER[‘PHP_SELF’]  Çalışan scriptin dosya adını döndürür.
$_SERVER[‘SERVER_ADDR’]  Host sunucusunun IP adresini döndürür.
$_SERVER[SERVER_NAME’]  Host sunucusunun adını döndürür.
$_SERVER[‘HTTP_HOST’]  Geçerli istekten host üstbilgisini döndürür.
$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]  Kullanıcının geçerli sayfaya baktığı konumun IP adresini döndürür.
$_SERVER[‘REMOTE_HOST’]  Kullanıcının geçerli sayfaya baktığı konumun host adını döndürür.
$_SERVER[‘REMOTE_PORT’]  Kullanıcının makinesi ile sunucu arasındaki iletişimi gerçekleştiren portu döndürür.
$_SERVER[‘SCRIPT_FILENAME’]  Çalışan scriptin mutlak dosya adını döndürür.
$_SERVER[‘SCRIPT_PORT’]  Kullanıcının makinesi ile server arasındaki iletişimi sağlayan portu döndürür. (genelde 80)
$_SERVER[‘SCRIPT_NAME’]  geçerli scriptin bölümünü döndürür.
$_SERVER[‘SCRIPT_URI]  Geçerli sayfanın URI sini döndürür.

[sam id=”1″ codes=”true”]